Lennart Asteberg

2023-04-25 | Göteborg, Malmö, Stockholm, Uncategorized

Tyvärr har vi nåtts av uppgiften att vår fantastiska eldsjäl för Svensk Kylteknik har gått ur tiden. Lennart Asteberg var länge en engagerad medlem i Kyltekniska Föreningen, både i lokalföreningen Göteborg men även som Ordförande för huvudföreningen för en längre tid. Min egen research gör gällande att Lennart har varit verksam från och med tidigt -90 tal fram tills sin bortgång. Lennarts insats har betytt fantastiskt mycket för vår föreningen.

Jag tror vi alla kommer minnas Lennart som en väldigt nyfiken, glad, innovativ och mycket kunnig inom hela energiområdet. Han var en pionjär inom kylteknik med propan vilket vi vet kommer bli en av hörnstenarna för att klara omställningen till naturliga köldmedier, han var alltid villig att diskutera olika typer av energisystem oavsett det var el, värme eller kyla.

Tankarna går nu till hans familj och dotter Rebecka Asteberg som själv är engagerad i vår förening och jag vill i egenskap av Ordförande för lokalföreningen i Göteborg skicka de största kramarna jag kan till Lennarts familj.

Vi kommer sakna vår medlem stort.

Jonas Nordmark, ordförande KTF Göteborg

Vallda 2023-04-25

Arkiv