Martin Forsén, NIBE Climate Solutions ställde frågan: Är värmepumpar hinder eller lösning i effektbegränsade system?

2020-03-03 | Stockholm

Martin redovisade barriärer och förutsättningar för värmepumpens roll i framtiden.

Läs mer här

Arkiv