Medlemsmöte 18 September 2018

2018-08-29 | Malmö

Nya regelverk F-gasdirektivet/EN378/Svensk Kylnorm. Vad är nytt ang detektorer
Medlemsmöte hos SAMON AB i Vellinge.

När: Tisdagen 18 September kl 17:00 – ca 20:00

Var: SAMON AB, Modemgatan 2, 235 39 Vellinge

Jonas Sjöström och teamet på SAMON hälsar KTF Malmö avdelning välkomna till medlemsmöte.

Kvällens föredrag och aktiviteter är:

– Nya regelverk F-gasdirectivet/EN378/Svensk kylnorm, vad är nytt ang detektorer?

– Vad händer med läcksökning och gasdetektorer när köldmedier blir brännbara?

– Hur kontrollerar man detektorer på anläggning, varför service och underhåll. Med lite praktisk visning i verkstad.

– Visning av Samons nya lokaler.

Föreningen bjuder på lättare förtäring.

Anmälan

Anmäl dig enligt nedan.

E.post: robertakesson@gmail.com

Eller via hemsidans kalenderfunktion.

Vi önskar alla varmt välkomna !

Styrelsen

Arkiv