Medlemsmöte om “Kyltekniska Installationer”

2019-10-21 | Stockholm

Kyltekniska Föreningen höll medlemsmöte under temat Kyltekniska Installationer, på KTH – Energiteknik måndagen den 21:e Oktober 2019

Svenska Kyltekniska Föreningen, Stockholmsavdelningen, höll möte med följande presentationer.

– Ordförande välkomnar (Peter Rohlin)

Vibrationer och avhjälpning av vibrationer, Svante Hägerstrand, Vibratec Akustikprodukter.

Korrosion i värme- och kylsystem, Johan Ahlström, RISE KIMAB

Inverkan av korrosionsinhibitorer på termiska egenskaper i köldbärarvätskor, Monika Ignatowicz, KTH Kylteknik.

Arkiv