Ny hemsida – har du synpunkter och idéer?

2021-03-15 | Nyheter

Föreningens nuvarande hemsida har ungefär tio år på nacken. Styrelsen bestämde därför för en tid sedan att påbörja ett arbete med att skapa en ny hemsida.

Tanken är att göra sidan modernare, mer lättanvänd, bättre anpassad till visning i mobiltelefon och padda men också med nya och förbättrade funktioner. Dessutom är det viktigt att hemsidan blir framtidssäkrad, så att den går att utveckla och underhålla i framtiden.

En arbetsgrupp med uppdrag att ta fram ett förslag till den nya hemsidan har skapats. I den ingår undertecknad, representanter för lokalföreningarna och vår kanslist. Arbetet har sysselsatt alla i gruppen och vi har nu hunnit så långt att vi börjat ta kontakt med presumtiva leverantörer. På ingång från dessa är nu en första uppskattning av kostnaderna. Frågan kommer att diskuteras vid vårt kommande styrelsemöte och vår ambition är att kunna fatta principbeslut om kostnadsnivå och om hur processen ska drivas vidare.

Arbetet med hemsidan är alltså ännu i en inledande fas. Nu är alltså ett utmärkt tillfälle att göra din röst hörd. Vad vill du se för funktionalitet på vår hemsida? Har du idéer till förbättringar och nytt innehåll är vi tacksamma för dem nu. Alla tips mottages tacksamt. Skicka bara ett mail till kansliet, admin@kyltekniska.se och ge oss dina tankar om den framtida hemsidan.

Robert Thell
Ordförande

Arkiv