Om oss

En förening med 100-åriga anor!

Svenska Kyltekniska Föreningen (KTF) är en ideell, teknisk personförening
– grundad 1942, men med anor från 1911 – som arbetar för kyl- och värmepumpsteknikens och därmed medlemmarnas och branschens utveckling.

Historia

Medlemsägd ideell organisation

Svenska Kyltekniska Föreningen är i dag Sveriges äldsta Kylförening, grundad 1942 och med anor från 1911.

Föreningen är en ideell organisation med enskilda personer som medlemmar. Företag kan var stödjande medlemmar, dock utan rösträtt.

Föreningens mål är att bidra till utvecklingen av kyl- och värmepumpsteknik och dess olika tillämpningar genom ett professionellt medlemsnätverk. Föreningen skapar därigenom förutsättningar för kunskapsutveckling, information, teknikutveckling och teknikvärdering.

Medlemmar

Föreningens ca 1500 medlemmar är starkt anknutna till kyl- och värmepumpstekniken, som kyltekniker, kylmontörer, konsulter, installatörer, företagsledare, forskare, beställare, projektörer och tillverkare m.fl.

Tekniken – i tiden

Vi är en ideell organisation som medverkar i teknikutvecklingen för den pågående klimatomställningen.

Vi vill hjälpa dig att vara ajour med utvecklingen och att utveckla Dina kunskaper, Din yrkesroll och Ditt inflytande inom en ständigt förändrad teknik.

Huvudföreningen

Vårt övergripande mål: Kunskapsutveckling

Detta sker främst genom:
1. Lokala möten & sammankomster

Föreningens lokala organisation består av tre avdelningar som var och en arrangerar lokala möten och sammankomster. De tre avdelningarna, Stockholm, Göteborg och Malmö, genomför vardera minst 6 möten/studiebesök per år.

2. Utbildning

Utbildning genom seminarier och kurser, bl.a. säkerhetsutbildning om ammoniak, CO2 och brandfarliga köldmedier.

3. Utgivning av facklitteratur

Föreningen ger ut handböcker i kyl- och värmepumpteknik som uttjyttjas av våra medlemmar och frekvent används som läromedel inom energi- och teknikutbildning.

4. Förenings- nyheter i facktidskriften Kyla & Värme

I tidskriften får du fortlöpande information om intressanta händelser i föreningen samt inom en rad aktuella områden inom kyltekniken. Som medlem i KTF får du ett starkt rabatterat prenumerationspris på tidningen som utkommer 6 ggr/år.

5. Förvaltning av Matts Bäckströms Minnesfond

Stiftelsen delar ut stipendier som stöd för energi- kyl- och värmepumpsteknisk forskning.

6. KYS - Kylbranschens samarbetsstiftelse

Föreningen är en av de 3 stiftarna i KYS - Kylbranschens samarbetsstiftelse. En stiftelse som genom anslag stödjer kvalificerade forsknings- och utvecklingsprojekt, samt utbildningsinsatser av samma karaktär.

7. Samarbete

Föreningen deltar i nordiskt och internationellt samarbete.

8. Nyhetsbrev

Huvuddelen av  kommunikationen med medlemmarna sker via e-post. Föreningen skickar regelbundet ut nyhetsbrev som tar upp tekniska nyheter både på hemmaplan och från övriga världen.

9. Hemsidan & stadgar

På vår hemsida bokar du dig för föreningsmöten och läser artiklar. Föreningens medlemsmatrikel finns också tillgänglig på hemsidan.
Stadgar för Svenska Kyltekniska föreningen. 

Styrelsen

Huvudföreningen

Ordförande:
Robert Thell

Vice ordförande:
Mattias Müller

Kanslifunktion:
Pernilla Landström

Ordförande i välnämnden:
Mikael Lögdberg

Från Stockholmsavdelningen

Övriga ledamöter:
Rikard Planting
Mikael Dagberg
Anders Bergman (suppleant)
Joachim Claesson (suppleant) Martin Forsén (suppleant)

Revisor:
Rebecca Westberg
Tommy Fröberg (suppleant)

Valnämnden:
Mikael Lögdberg

Från Göteborgsavdelningen

Övriga ledamöter:
Jonas Nordmark
Martin Benettsson
Ulrik Tell
Jonas Hagman (suppleant)
Urban Håkansson (suppleant)
Rebecka Asterberg (suppleant)

Revisor:
Håkan Janson
Urban Håkansson (suppleant)

Valnämnden:
Peter Hultin

Från    Malmöavdelningen

Övriga ledamöter:
Lars-Anders Lindkvist
Mattias Müller
Kurt Fyhn
Peter Borgman
Robert Yeh (suppleant)
Robin Palgan (suppleant)

Revisor:
Per-Johan Olsson
Harald Jönsson (suppleant)

Valnämnden:
Anders Persson