Göteborg

Om KTF Göteborg

Svenska Kyltekniska Föreningen är en ideell teknisk förening som arbetar för kyl- och värmepumpteknikens och därmed medlemmarnas utveckling. Föreningen är grundad 1942 och har anor från 1911.

Idag är vi 602 medlemmar i Göteborg.

Återstart med årsmöte & normnyheter

Då var vi i gång igen. Första fysiska mötet på länge, bortsett från vårt julborsmöte i julas, innan vi fick stänga ner igen. Måndagen den 21 mars återstartade Göteborgsavdelningen med vårt sedvanliga föreningsmöte om normnyheter samt för denna tid brukligt årsmöte.

Dryga 45 personer vågade sig ut till socialsamvaro igen på Bel Parc i Slottskogen. Först middag med samtal kring borden. Årsmötet avhandlades därefter. Göteborgsavdelning har därmed ny ordföranden i Jonas Nordmark. Efter detta höll dagens sponsor, Kylma AB, en kortare presentation. Mötets headline, Mats Blomqvist, Incert AB, tog sedan till orda och höll ett längre föredrag om bl. a. kommande ändringar i F-gas förordningen, nyheter från Incert AB, köldmedietrender och krav trycksatt anordning.

Återstarten med ett kunskapstungt möte var därefter till ända.

Nästa möte för Göteborgsavdelningen är huvudföreningens årsmöte den 21 april.

Mats Blomqvist föredrag finns att läsa i bifogad pdf (kräver inloggning för att läsa).

KTF Göteborg Medlemsmöte Jul

Föreningen återstartar mötena och bjuder på traditionellt Julbord

Måndagen den 29 november kl. 17.00 på Villa Belparc, Slottskogen

Kyltekniska Föreningen i Göteborg hälsar er varmt välkomna till årets julmöte.

Deltagarantalet är begränsat och endast medlemmar är välkomna denna gång.

Då föreningen betalar för antalet anmälda gäster kommer vi att behöva debitera de som är anmälda och uteblir med 500:-/person.

Välkomna önskar Göteborgsavdelningens styrelse!

Anmäl via kalendariet

 

Information från mötet Normnyheter

Måndagen den 16 januari startade Göteborgsavdelningen det nya året med vårt sedvanliga föreningsmöte om Normnyheter.
Knappa 60 personer slöt upp på Bel Parc i Slottskogen, för middag och att lyssna på Mats Blomqvist, Kylma AB, föredrag om nyheter gällande bl.a. F-gas 517/2014, SFS 2016:1128, SS-EN 378, SKN, PED samt köldmedium och även brandfarliga sådana. Föredraget startades dock med att Adam Berglind från dagens sponsor, Kylma AB, föredrog om sitt energieffektiva klimatsystem TripleAqua. Efter ca tre timmar var middag och fördrag avslutat och alla tog sig hemåt efter ett kunskapsgivande normnyhetsmöte.

Mats Blomqvist föredrag finns att läsa i denna pdf.


Mats Blomqvist, Kylma inför en andäktig åhörarskara.

Ordförande:
Jonas Nordmark

Vice Ordförande:
Martin Benettsson

Kassör:
Robert Thell

Sekreterare/Hemsideansvarig:
Urban Håkansson

Hemsideansvarig:
Peter Ohlsson

Övriga ledamöter:
Jonas Hagman
Calle Sjöberg
Ulrik Tell
Mats Gillqvist (suppleant)
Rebecka Asteberg (suppleant)

Revisorer:
Håkan Janson
Lennart Asteberg

Revisorssuppleant:
Dennis Mårdbrink
Andreas Källander

Valnämnden:
Peter Hultin
Oskar Lundkvist
Kent Hofmann (sammankallande)

Lokalavdelningens representater i huvudföreningen:
Jonas Nordmark (styrelseledamot)
Martin Benettsson (styrelseledamot)
Robert Thell (styrelseledamot)
Peter Ohlsson (styrelseledamot, suppleant)
Urban Håkansson (styrelseledamot, suppleant)
Jonas Hagman (styrelseledamot, suppleant)
Håkan Janson (revisor)
Dennis Mårdbrink (revisor, suppleant)
Peter Hultin (valnämnd

Ordförande
Jonas Nordmark
NR Kyl AB
Telefon: 070-206 57 50
E-post: jonasnordmark40@gmail.com

Kassör
Robert Thell
Robert Thell Holding AB, Jönköping
Telefon: 0707-876027
E-post: robert.thell@rtholding.se

Vice ordförande
Martin Benettsson
Kylma AB, Göteborg
Telefon: 031-49 99 50
E-post. martin.benettsson@kylma.se

Sekreterare/Hemsideansvarig
Urban Håkansson
Bengt Dahlgren AB, Göteborg
Telefon: 031-720 25 63
E-post: urban.hakansson@bengtdahlgren.se

Hemsidesansvarig
Peter Ohlsson
AB Halmstad Kylteknik
Telefon: 035-16 15 84
E-post: peter@kylteknikhst.se

Ledamot
Calle Sjöberg
Alingsås
Telefon: 070-293 01 82
E-post: callesjoberg@hotmail.com

Ledamot
Ulrik Tell
Svensk Dataförvaltning AB
E-post: ulrik@sdfab.se

Ledamot
Jonas Hagman
Hagmans kyl AB, Göteborg
Telefon: 070-893 24 41
E-post: jonas.hagman@hagmanskyl.se