Göteborg

Om KTF Göteborg

Svenska Kyltekniska Föreningen är en ideell teknisk förening som arbetar för kyl- och värmepumpteknikens och därmed medlemmarnas utveckling. Föreningen är grundad 1942 och har anor från 1911.

Idag är vi 602 medlemmar i Göteborg.

Uppstart av året med normnyheter

Måndagen den 22 jan startade Göteborgsavdelningen upp året med vårt sedvanliga föreningsmöte om normnyheter   Hela 80-talet personer tog sig till mötet på Bel Parc i Slottskogen och som vanligt började med middag. Efter maten höll Kylma AB, kvällens sponsor, en...

läs mer

Julbord 2023 Frigadon

Julbord 2023-11-27 Villa Belparc med Frigadon och Björn Skattberg. Lite "som vanligt" bjöds vi på ett fantastiskt Julbord och en uppskattad presentation av Frigadons CO2 Minibooster avsedd för kök och andra mindre installationer som kräver mindre effekter. Arneg...

läs mer

Ordförande:
Jonas Nordmark

Vice Ordförande:
Martin Benettsson

Kassör:

Sekreterare/Hemsideansvarig:

Hemsideansvarig:

 

Övriga ledamöter:
Peter Ohlsson
Jonas Hagman
Calle Sjöberg
Anton Sjödin
Rebecka Asteberg
Ulrik Tell
Mats Gillqvist (suppleant)
Robert Thell (suppleant)
Urban Håkansson (suppleant)

Revisorer:
Håkan Janson
Dennis Mårdbrink

Revisorssuppleant:
Oscar Östling
Andreas Källander

Valnämnden:
Peter Hultin
Oskar Lundkvist
Kent Hofmann (sammankallande)

Lokalavdelningens representater i huvudföreningen:
Jonas Nordmark (styrelseledamot)
Martin Benettsson (styrelseledamot)
Robert Thell (styrelseledamot)
Peter Ohlsson (styrelseledamot, suppleant)
Urban Håkansson (styrelseledamot, suppleant)
Jonas Hagman (styrelseledamot, suppleant)
Håkan Janson (revisor)
Dennis Mårdbrink (revisor, suppleant)
Peter Hultin (valnämnd

Ordförande
Jonas Nordmark
NR Kyl AB
Telefon: 070-206 57 50
E-post: jonasnordmark40@gmail.com

Vice ordförande
Martin Benettsson
Kylma AB, Göteborg
Telefon: 031-49 99 50
E-post. martin.benettsson@kylma.se

Sekreterare/Hemsideansvarig

Ledamot
Peter Ohlsson
AB Halmstad Kylteknik
Telefon: 035-16 15 84
E-post: peter@kylteknikhst.se

Ledamot
Calle Sjöberg
Alingsås
Telefon: 070-293 01 82
E-post: callesjoberg@hotmail.com

Ledamot
Ulrik Tell
Svensk Dataförvaltning AB
E-post: ulrik@sdfab.se

Ledamot
Jonas Hagman
Hagmans kyl AB, Göteborg
Telefon: 070-893 24 41
E-post: jonas.hagman@hagmanskyl.se