Göteborg

Om KTF Göteborg

Svenska Kyltekniska Föreningen är en ideell teknisk förening som arbetar för kyl- och värmepumpteknikens och därmed medlemmarnas utveckling. Föreningen är grundad 1942 och har anor från 1911.

Idag är vi 602 medlemmar i Göteborg.

KTF Göteborg Medlemsmöte Jul

Föreningen återstartar mötena och bjuder på traditionellt Julbord

Måndagen den 29 november kl. 17.00 på Villa Belparc, Slottskogen

Kyltekniska Föreningen i Göteborg hälsar er varmt välkomna till årets julmöte.

Deltagarantalet är begränsat och endast medlemmar är välkomna denna gång.

Då föreningen betalar för antalet anmälda gäster kommer vi att behöva debitera de som är anmälda och uteblir med 500:-/person.

Välkomna önskar Göteborgsavdelningens styrelse!

Anmäl via kalendariet

 

Information från mötet Normnyheter

Måndagen den 16 januari startade Göteborgsavdelningen det nya året med vårt sedvanliga föreningsmöte om Normnyheter.
Knappa 60 personer slöt upp på Bel Parc i Slottskogen, för middag och att lyssna på Mats Blomqvist, Kylma AB, föredrag om nyheter gällande bl.a. F-gas 517/2014, SFS 2016:1128, SS-EN 378, SKN, PED samt köldmedium och även brandfarliga sådana. Föredraget startades dock med att Adam Berglind från dagens sponsor, Kylma AB, föredrog om sitt energieffektiva klimatsystem TripleAqua. Efter ca tre timmar var middag och fördrag avslutat och alla tog sig hemåt efter ett kunskapsgivande normnyhetsmöte.

Mats Blomqvist föredrag finns att läsa i denna pdf.


Mats Blomqvist, Kylma inför en andäktig åhörarskara.

Ordförande:
Martin Benettsson

Vice Ordförande:

Jonas Nordmark

Kassör:
Robert Thell

Sekreterare/Hemsideansvarig:
Urban Håkansson

Hemsideansvarig:
Peter Ohlsson

Övriga ledamöter:
Jonas Hagman
Calle Sjöberg
Ulrik Tell
Niclas Robertsson (suppleant)
Rebecka Asteberg (suppleant)

Revisorer:
Håkan Janson
Lennart Asteberg

Revisorssuppleant:
Dennis Mårdbrink
Håkan Lindqvist

Valnämnden:
Peter Hultin
Oskar Lundkvist
Kent Hofmann (sammankallande)

Lokalavdelningens representater i huvudföreningen:
Jonas Nordmark (styrelseledamot)
Martin Benettsson (styrelseledamot)
Robert Thell (styrelseledamot)
Peter Ohlsson (styrelseledamot, suppleant)
Urban Håkansson (styrelseledamot, suppleant)
Jonas Hagman (styrelseledamot, suppleant)
Håkan Janson (revisor)
Dennis Mårdbrink (revisor, suppleant)
Peter Hultin (valnämnd

Ordförande
Martin Benettsson
Kylma AB, Göteborg
Telefon: 031-49 99 50
E-post: martin.benettsson@kylma.se

Kassör
Robert Thell
Ingemar Johanssons ing. byrå, Göteborg
Telefon: 036-29 11 101
E-post: robert.thell@ijohansson.se

Vice ordförande
Jonas Nordmark
NR Kyl AB
Telefon: 070-206 57 50
E-post: jonasnordmark40@gmail.com 

Sekreterare/Hemsideansvarig
Urban Håkansson
Bengt Dahlgren AB, Göteborg
Telefon: 031-720 25 63
E-post: urban.hakansson@bengtdahlgren.se

Hemsidesansvarig
Peter Ohlsson
AB Halmstad Kylteknik
Telefon: 035-16 15 84
E-post: peter@kylteknikhst.se

Ledamot
Calle Sjöberg
Alingsås
Telefon: 070-293 01 82
E-post: callesjoberg@hotmail.com

Ledamot
Ulrik Tell
Svensk Dataförvaltning AB
E-post: ulrik@sdfab.se

Ledamot
Jonas Hagman
Hagmans kyl AB, Göteborg
Telefon: 070-893 24 41
E-post: jonas.hagman@hagmanskyl.se