Malmö

Om KTF Malmö

Svenska Kyltekniska Föreningen är en ideell teknisk förening som arbetar för kyl- och värmepumpteknikens och därmed medlemmarnas utveckling. Föreningen är grundad 1942 och har anor från 1911.

Idag är vi 397 medlemmar i Malmö.

Årsmöte Malmöavdelningen 2019

Välkommen till Årsmöte med föredrag av Gunnar Sellin. Välkommen till Malmöavdelningens årsmöte med föredrag. När: Tisdagen 12 Mars kl 17:00 ca 19.30 Var: Universitetsholmen, Citadellsvägen 25, 211 18 Malmö Dagordning, verksamhets- och förvaltningsberättelse delas ut...

läs mer

Ny svensk kylnorm. BRÄNNBARA Köldmedier

Medlemsmöte 5 Februari 2019 Ny svensk kylnorm BRÄNNBARA Köldmedier När: Tisdagen 5 Februari kl 17:00 ca 19.30 Var: Kylma AB, Höjagatan 19, Malmö Anders Persson och Kylma-gänget hälsar KTF Malmöavdelning välkomna till medlemsmöte. Kvällens föredrag är: Mats Blomkvist...

läs mer

Studiebesök Sjölunda Värmpump

Studiebesök i Malmö på världens största avloppsvärmepump med ammoniak. I Malmö har världens största avloppvärmepump med ammoniak tagits i drift för att tillvarata värmen ur avloppsvattnet. För några år sedan identifierade E.ON att man måste tillföra mer värme till...

läs mer

Medlemsmöte 18 September 2018

Nya regelverk F-gasdirektivet/EN378/Svensk Kylnorm. Vad är nytt ang detektorer Medlemsmöte hos SAMON AB i Vellinge. När: Tisdagen 18 September kl 17:00 – ca 20:00 Var: SAMON AB, Modemgatan 2, 235 39 Vellinge Jonas Sjöström och teamet på SAMON hälsar KTF Malmö...

läs mer

Ordförande:
Kjell Widén

Vice Ordförande:
Mattias Muller

Kassör:
Robert Åkesson

Sekreterare:
Robert Åkesson

Hemsidesansvarig:
Robert Åkesson

Klubbmästare:
Kurt Fyhn

Övriga ledamöter/Suppleanter:
Bassam Qazaz
Robert Ljunggren
Mikael Karwat
Christoffer Pantzar

Robin Palgan
Lars Lindqvist
Sergej Mulabdic
Peter Borgman

Revisorer:
Per-Johan Olsson
Göran Bjelk

Revisorsuppleanter:
Harald Jönsson
Jonas Sjöström

Valnämnden:
Peter Sandström (ordf)
Anders Persson
Johan Krístensson

Suppleant valnämnden:
Olof Magnusson

Ordförande
Kjell Vidén
Universitetsholmens gymnasieskola
Telefon:
E-post: Kjell.viden@malmo.se

Vice ordförande
Mattias Muller
Telefon: 0726-601880
E-post: mattias.myller@kylprodukter.se

Kassör, Sekreterares och hemsideansvarig
Robert Åkesson
Lund
Telefon: 0739-176878
E-post: robertakesson@gmail.com

Klubbmästare
Kurt Fyhn
Telefon: 0737-874160
E-post: kugufyhn@hotmail.com

Ledamot
Robert Ljunggren
Telefon: 0721-449502
E-post: robert.ljunggren@brion.online

Ledamot
Christoffer Pantzar
Telefon: 0732-333998
E-post: christoffer.pantzar@jsenergi.com

Ledamot
Mikael Karwat
Telefon: 0709-463542
E-post: mk@refcon.se

Ledamot
Mikael Karwat
Telefon: 0709-463542
E-post: mk@refcon.se

Suppleant
Bassam Qazaz
Telefon: 0720-929129
E-post: bassam.qazaz@jsenergi.com

Suppleant
Lars Lindqvist
Universitetsholmens Gymnasieskola
Telefon: 0739-018038
E-post: lasse@valleberga.com

Suppleant:
Sergej Mulabdic
Telefon: 0760-870697
E-post: sergej.mulabdic@jsenergi.com

Suppleant:
Robin Palgan
Telefon: 0761-684875
E-post: robin.palgan@klimatkyl.se

Suppleant:
Peter Borgman
Telefon: 0704-160068
E-post: peter.borgman@jsenergi.com