Malmö

Om KTF Malmö

Svenska Kyltekniska Föreningen är en ideell teknisk förening som arbetar för kyl- och värmepumpteknikens och därmed medlemmarnas utveckling. Föreningen är grundad 1942 och har anor från 1911.

Idag är vi 397 medlemmar i Malmö.

Medlemsmöte 17 september, 2019

Välkommen på studiebesök hos Alfa Laval Lund AB
Medlemsmöte 17 september, 2019

Välkommen på studiebesök hos Alfa Laval Lund AB

När: 17 september Kl. 17.00 till ca. 19.00

Var: Alfa Laval Lund AB, Rudeboksvägen 1, Lund

Vi samlas hos Alfa Laval där det bjuds på en lättare förtäring medan Jesper Olsen, Application expert refrigeration, håller en introduktion.

Vi kommer därefter att få produktinformation avseende hellödda, semisvetsade och AlfaNova värmeväxlare.

Besöket avslutas med en fabriksvisning av produktionsanläggningen och Alfa Lavals lokala kyl/värmepumpanläggning med ammoniak som köldmedium.

Varmt välkomna

Styrelsen

Kyltekniska Föreningen, Malmö

Anmälan

Via kalendern (inloggad) eller Epost: robertakesson@gmail.com

Alfa Laval är en svensk leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar för värmeöverföring, separering och flödeshantering. Bolagets produkter ämnar hjälpa kunderna att förbättra prestandan i befintliga system. Alfa Laval återfinns inom samtliga globala regioner och grundades ursprungligen 1883. Idag har bolaget sitt huvudkontor beläget i Lund.

Medlemsmöte Vid Carel Nordic AB

Carel IoT, Energieffektivisering. Ha kontroll på hur anläggningarna presterar.
Lennart Persson, Carel Nordic AB hälsar KTF Malmöavdelning välkomna till medlemsmöte.

När: Tisdagen den 9 April kl 17:00 ca 19.30

Var: Florettgatan 12 Helsingborg

Kvällens föredrag:

Carel pratar om IoT och energieffektivisering. Ha kontroll på hur anläggningarna presterar.

Det bjuds på lättare förtäring.

Varmt välkommen

Styrelsen
KTF Malmö

Anmälan
via kalender (inloggad) eller Epost: robertakesson@gmail.com

Årsmöte Malmöavdelningen 2019

Välkommen till Årsmöte med föredrag av Gunnar Sellin.

Välkommen till Malmöavdelningens årsmöte med föredrag.

När: Tisdagen 12 Mars kl 17:00 ca 19.30

Var: Universitetsholmen, Citadellsvägen 25, 211 18 Malmö

Dagordning, verksamhets- och förvaltningsberättelse delas ut vid mötet.

Kvällens föredrag :

Felsökning- hur tänker man?

Gunnar ”Sillen” Sellin pratar om felsökning i kylanläggningar, växlare, kompressorer mm.

Det bjuds på lättare förtäring.

Varmt välkommen

Styrelsen
KTF Malmö

Anmälan
via kalender (inloggad) eller Epost: robertakesson@gmail.com

Ordförande:
Kjell Widén

Vice Ordförande:
Mattias Muller

Kassör:
Robert Åkesson

Sekreterare:
Robert Åkesson

Hemsidesansvarig:
Robert Åkesson

Klubbmästare:
Kurt Fyhn

Övriga ledamöter/Suppleanter:
Bassam Qazaz
Robert Ljunggren
Mikael Karwat
Christoffer Pantzar

Robin Palgan
Lars Lindqvist
Sergej Mulabdic
Peter Borgman

Revisorer:
Per-Johan Olsson
Göran Bjelk

Revisorsuppleanter:
Harald Jönsson
Jonas Sjöström

Valnämnden:
Peter Sandström (ordf)
Anders Persson
Johan Krístensson

Suppleant valnämnden:
Olof Magnusson

Ordförande
Kjell Vidén
Universitetsholmens gymnasieskola
Telefon:
E-post: Kjell.viden@malmo.se

Vice ordförande
Mattias Muller
Telefon: 0726-601880
E-post: mattias.myller@kylprodukter.se

Kassör, Sekreterares och hemsideansvarig
Robert Åkesson
Lund
Telefon: 0739-176878
E-post: robertakesson@gmail.com

Klubbmästare
Kurt Fyhn
Telefon: 0737-874160
E-post: kugufyhn@hotmail.com

Ledamot
Robert Ljunggren
Telefon: 0721-449502
E-post: robert.ljunggren@brion.online

Ledamot
Christoffer Pantzar
Telefon: 0732-333998
E-post: christoffer.pantzar@jsenergi.com

Ledamot
Mikael Karwat
Telefon: 0709-463542
E-post: mk@refcon.se

Ledamot
Mikael Karwat
Telefon: 0709-463542
E-post: mk@refcon.se

Suppleant
Bassam Qazaz
Telefon: 0720-929129
E-post: bassam.qazaz@jsenergi.com

Suppleant
Lars Lindqvist
Universitetsholmens Gymnasieskola
Telefon: 0739-018038
E-post: lasse@valleberga.com

Suppleant:
Sergej Mulabdic
Telefon: 0760-870697
E-post: sergej.mulabdic@jsenergi.com

Suppleant:
Robin Palgan
Telefon: 0761-684875
E-post: robin.palgan@klimatkyl.se

Suppleant:
Peter Borgman
Telefon: 0704-160068
E-post: peter.borgman@jsenergi.com