Malmö

Om KTF Malmö

Svenska Kyltekniska Föreningen är en ideell teknisk förening som arbetar för kyl- och värmepumpteknikens och därmed medlemmarnas utveckling. Föreningen är grundad 1942 och har anor från 1911.

Idag är vi 397 medlemmar i Malmö.

Ny svensk kylnorm. BRÄNNBARA Köldmedier

Medlemsmöte 5 Februari 2019

Ny svensk kylnorm BRÄNNBARA Köldmedier

När: Tisdagen 5 Februari kl 17:00 ca 19.30

Var: Kylma AB, Höjagatan 19, Malmö

Anders Persson och Kylma-gänget hälsar KTF Malmöavdelning välkomna till medlemsmöte.

Kvällens föredrag är:

Mats Blomkvist från INCERT pratar om brännbara köldmedier, svårigheter och möjligheter med dessa.

Det bjuds på lättare förtäring.

Anmälan

Anmäl dig enligt nedan.

E.post: robertakesson@gmail.com

Eller via hemsidans kalenderfunktion.

Vi önskar alla varmt välkomna!

Styrelsen

Studiebesök Sjölunda Värmpump

Studiebesök i Malmö på världens största avloppsvärmepump med ammoniak.

I Malmö har världens största avloppvärmepump med ammoniak tagits i drift för att tillvarata värmen ur avloppsvattnet.

För några år sedan identifierade E.ON att man måste tillföra mer värme till fjärrvärmenätet, och hur man måste kunna ställa om värmeproduktionen till att bli koldioxidfri. Utifrån det arbetet fram kom att man kunde utnyttja värmen i det renade avloppsvattnet vid Sjölundaverket i Malmö. Anläggningen är placerad på VA Syds område på Sjölunda i Malmö och består idag av fyra värmepumpar á 10 MW effekt vardera i form av skruvkompressorer. Årlig energiproduktion är beräknad till 200 GWh per år, vilket omfattar cirka åtta procent av fjärrvärmeproduktionen i Malmö. Den totala investeringen är på 190 miljoner kronor. Man räknar med full produktion oktober-april och dellast sommartid.

Vid ett studiebesök arrangerat av Energi och Miljötekniska Föreningens lokalavdelning i Malmö, kommer värmepumpanläggningen att presenteras av Mats Egard, projektledare för värmepumpanläggningen hos E.ON:

Datum och tid:7 november klockan 15.00

Plats: VA Syd, Spillepengsgatan 15, 211 24 Malmö

Antalet deltagare är begränsat

onsdag 7 november 2018
Kl. 15:00

Antalet deltagare är begränsat.

Anmälan görs till

kjell.viden@malmo.se

eller

lars.hansson@bauer-wt.com

Medlemsmöte 18 September 2018

Nya regelverk F-gasdirektivet/EN378/Svensk Kylnorm. Vad är nytt ang detektorer
Medlemsmöte hos SAMON AB i Vellinge.

När: Tisdagen 18 September kl 17:00 – ca 20:00

Var: SAMON AB, Modemgatan 2, 235 39 Vellinge

Jonas Sjöström och teamet på SAMON hälsar KTF Malmö avdelning välkomna till medlemsmöte.

Kvällens föredrag och aktiviteter är:

– Nya regelverk F-gasdirectivet/EN378/Svensk kylnorm, vad är nytt ang detektorer?

– Vad händer med läcksökning och gasdetektorer när köldmedier blir brännbara?

– Hur kontrollerar man detektorer på anläggning, varför service och underhåll. Med lite praktisk visning i verkstad.

– Visning av Samons nya lokaler.

Föreningen bjuder på lättare förtäring.

Anmälan

Anmäl dig enligt nedan.

E.post: robertakesson@gmail.com

Eller via hemsidans kalenderfunktion.

Vi önskar alla varmt välkomna !

Styrelsen

Ordförande:
Kjell Widén

Vice Ordförande:
Mattias Muller

Kassör:
Robert Åkesson

Sekreterare:
Robert Åkesson

Hemsidesansvarig:
Robert Åkesson

Klubbmästare:
Kurt Fyhn

Övriga ledamöter/Suppleanter:
Bassam Qazaz
Robert Ljunggren
Mikael Karwat
Christoffer Pantzar

Robin Palgan
Lars Lindqvist
Sergej Mulabdic
Peter Borgman

Revisorer:
Per-Johan Olsson
Göran Bjelk

Revisorsuppleanter:
Harald Jönsson
Jonas Sjöström

Valnämnden:
Peter Sandström (ordf)
Anders Persson
Johan Krístensson

Suppleant valnämnden:
Olof Magnusson

Ordförande
Kjell Vidén
Universitetsholmens gymnasieskola
Telefon:
E-post: Kjell.viden@malmo.se

Vice ordförande
Mattias Muller
Telefon: 0726-601880
E-post: mattias.myller@kylprodukter.se

Kassör, Sekreterares och hemsideansvarig
Robert Åkesson
Lund
Telefon: 0739-176878
E-post: robertakesson@gmail.com

Klubbmästare
Kurt Fyhn
Telefon: 0737-874160
E-post: kugufyhn@hotmail.com

Ledamot
Robert Ljunggren
Telefon: 0721-449502
E-post: robert.ljunggren@brion.online

Ledamot
Christoffer Pantzar
Telefon: 0732-333998
E-post: christoffer.pantzar@jsenergi.com

Ledamot
Mikael Karwat
Telefon: 0709-463542
E-post: mk@refcon.se

Ledamot
Mikael Karwat
Telefon: 0709-463542
E-post: mk@refcon.se

Suppleant
Bassam Qazaz
Telefon: 0720-929129
E-post: bassam.qazaz@jsenergi.com

Suppleant
Lars Lindqvist
Universitetsholmens Gymnasieskola
Telefon: 0739-018038
E-post: lasse@valleberga.com

Suppleant:
Sergej Mulabdic
Telefon: 0760-870697
E-post: sergej.mulabdic@jsenergi.com

Suppleant:
Robin Palgan
Telefon: 0761-684875
E-post: robin.palgan@klimatkyl.se

Suppleant:
Peter Borgman
Telefon: 0704-160068
E-post: peter.borgman@jsenergi.com