Stockholm

Om KTF Stockholm

Onsdagsärtor december 2021 på KTH

Kyltekniska inbjöd medlemmarna till KTH för en orientering av KTHs forskning och tillgängliga avancerade mätinstrument Kyltekniska inbjöd till medlemsmöte, det traditionsenliga Onsdagsärtor.

Programmet inleddes med ärtsoppa, punsch pannkakor. Efteråt presenterade KTH Kylteknik aktuella projekt samt en samling avancerade mätinstrument vilka kan vara relevanta för bl.a. kylindustrin. Ett 20-tal medlemmar hade letat sig upp till Brinellvägen och trotsat kylan. Utöver ovanstående mat fick man även följande att njuta av:

– Kyltekniska välkomnar (Joachim Claesson)
– KTH presenterar aktuell forskning
– Ecopac, Booster VP med isobutan (Prof. Björn Palm)
– Industriella högtemperaturvärmepump med köldmedier med låg GWP (Bassam Badran)
– Nyinstallation av kylmaskiner för KTHs klimatrum och hur de kan användas i forskningen (Samer Sawahla)
– Avancerade mätinstrument (värmeledningsförmåga, gaskromatograf) (Peter Hill)
– Labbtur på KTHs labb

Presentationerna finns nedan som länk. Även en inspelning av presentationen finns som länk.

Presentationer 2021-12-01

Styrelsen kallar till årsmöte, måndag 15 mars, 2021

Samling:
Kl. 17:15, måndag 15 mars.

Plats:
Zoom (Digital mötesrum) (inbjudan och länk till mötet se kalendariet eller separat utskickat kallelse via mejl).

Program:
Start: kl. 17:30 Årsmötesförhandlingar i enlighet med §8 i stadgarna.

–        Dagordning (klikbart dokument)
–        Verksamhetsberättelse (klickbart dokument)
–        Ekonomisk redovisning inkl. revisorernas berättelse (klickbart dokument)

Slut: ca kl 18:15

Välkomna!
Styrelsen för Stockholmsavdelningen

Ordförande:
Rikard Planting

Vice Ordförande:
Johnny Andersson

Ordinarie ledamöter:
Göran Gudin
Joachim Claesson
Kenneth Borg
Martin Forsén

Suppleanter:
Anders Bergman
Mats Blomkvist

Revisorer:
Svante Näsström
Johan Eriksson
Hans-Olov Larsson (suppleant)
Mats Schenk (suppleant)

Valnämnd:
Mikael Dagberg (sammankallande)
Mikael Lögdberg
Peter Eriksson (suppleant)

Lokalavdelningens representater i huvudföreningen:
Johnny Andersson (ledamot)
Rikard Planting (ledamot)
Göran Gudin (suppleant)
Joachim Claesson (suppleant)
Martin Forsén (suppleant)
Crister Valtersson (revisor)
Tommy Fröberg (suppleant)
Mikael Dagberg (valnämnd)

Uppdaterad 2021-11-22

Ordförande
Rikard Planting
Telefon: 070 720 85 12
e-post: rikard.planting@caverion.com

Kassör / Hemsideansvarig / Klubbmästare
Göran Gudin
Norrtälje
Telefon: 0702 249 248
e-post: gudin@telia.com

Vice ordförande
Johnny Andersson
Älvsjö
Telefon: 0705 82 33 55
e-post: johnnyandersson111@gmail.com

Sekreterare / Hemsideansvarig
Joachim Claesson
Energiteknik, KTH Stockholm
Telefon: 08-790 74 60
e-post: joachim.claesson@energy.kth.se

Ledamot
Kenneth Borg
Timab, Bandhagen
Telefon: 076 852 25 71
e-post: kenneth@timab.nu

Ledamot
Martin Forsén
NIBE AB
Telefon: 0433-27 34 99
e-post: martin.forsen@nibe.se

Suppleant
Mats Blomkvist
INCERT AB, Stockholm
Telefon: 070 604 13 33
e-post: mats.blomkvist@incert.se

Suppleant
Anders Bergman
NB-konsulter ab, Enebyberg
Telefon: 070 766 10 67
e-post: anders.bergman@nb-konsulter.se

Uppdaterad 2021-11-22