Stockholm

Om KTF Stockholm

Årtiondets första medlemsmöte

Vårens första medlemsmöte genomfördes den 17/2-2020 genom att Mats Blomkvist (INCERT) informerade om “Normnytt”.

Mötet hölls på KTH med traditionsenlig matservering i närliggande restaurang innan presentationen.

Mats Blomkvist presenterade i huvudsak delar av nedanstående punkter:

– Vad är förbjudet nu 2020, kommer andra förbud framöver?
– Återanvändning/regenerering av köldmedium – vad gäller?
– Kvotsystemet för CO2-ekvivalenter – aktuellt läge
– Köldmedienyheter – behövs alla nya köldmedier?
– Normnyheter i allmänhet och Certifieringsnyheter

Presentationerna finns i länkarna:

-F-gasförordningen

-Köldmedienytt

Mats har även sammanställt relevanta lagtexter som finns i länkarna nedan:

MAC_2006_40

EG_1516_2007

EG_307_2008

EU_517_2014

EU_2015_2067

EU_2015_2068

SFS_2016_1128

Medlemsmöte om “Kyltekniska Installationer”

Kyltekniska Föreningen höll medlemsmöte under temat Kyltekniska Installationer, på KTH – Energiteknik måndagen den 21:e Oktober 2019

Svenska Kyltekniska Föreningen, Stockholmsavdelningen, höll möte med följande presentationer.

– Ordförande välkomnar (Peter Rohlin)

Vibrationer och avhjälpning av vibrationer, Svante Hägerstrand, Vibratec Akustikprodukter.

Korrosion i värme- och kylsystem, Johan Ahlström, RISE KIMAB

Inverkan av korrosionsinhibitorer på termiska egenskaper i köldbärarvätskor, Monika Ignatowicz, KTH Kylteknik.

Ordförande:
Rikard Planting

Vice Ordförande:
Johnny Andersson

Ordinarie ledamöter:
Göran Gudin
Joachim Claesson
Kenneth Borg
Martin Forsén

Suppleanter:
Anders Bergman
Mats Blomkvist

Revisorer:
Svante Näsström
Johan Eriksson
Hans-Olov Larsson (suppleant)
Mats Schenk (suppleant)

Valnämnd:
Mikael Dagberg (sammankallande)
Mikael Lögdberg
Peter Eriksson (suppleant)

Lokalavdelningens representater i huvudföreningen:
Johnny Andersson (ledamot)
Rikard Planting (ledamot)
Göran Gudin (suppleant)
Joachim Claesson (suppleant)
Martin Forsén (suppleant)
Crister Valtersson (revisor)
Tommy Fröberg (suppleant)
Mikael Dagberg (valnämnd)

Uppdaterad 2021-11-22

Ordförande
Rikard Planting
Telefon: 070 720 85 12
e-post: rikard.planting@caverion.com

Kassör / Hemsideansvarig / Klubbmästare
Göran Gudin
Norrtälje
Telefon: 0702 249 248
e-post: gudin@telia.com

Vice ordförande
Johnny Andersson
Älvsjö
Telefon: 0705 82 33 55
e-post: johnnyandersson111@gmail.com

Sekreterare / Hemsideansvarig
Joachim Claesson
Energiteknik, KTH Stockholm
Telefon: 08-790 74 60
e-post: joachim.claesson@energy.kth.se

Ledamot
Kenneth Borg
Timab, Bandhagen
Telefon: 076 852 25 71
e-post: kenneth@timab.nu

Ledamot
Martin Forsén
NIBE AB
Telefon: 0433-27 34 99
e-post: martin.forsen@nibe.se

Suppleant
Mats Blomkvist
INCERT AB, Stockholm
Telefon: 070 604 13 33
e-post: mats.blomkvist@incert.se

Suppleant
Anders Bergman
NB-konsulter ab, Enebyberg
Telefon: 070 766 10 67
e-post: anders.bergman@nb-konsulter.se

Uppdaterad 2021-11-22