Stockholm

Om KTF Stockholm

Höstens första medlemsmöte: Kyltekniska hjälpmedel

Höstens första medlemsmöte: Kyltekniska hjälpmedel

Kyltekniska Föreningen bjöd in till medlemsmöte under temat Kyltekniska hjälpmedel den 9:e oktober 2017 på KTH
Kyltekniska Föreningen bjöd in till höstens första medlemsmöte den 9:e oktober, där Kyllastberäkningar i luftbehandlingsaggregat, Kyltekniska beräkningshjälpmedel, samt uppdaterad information om tillsatsernas inverkan på termofysikaliska egenskaper hos köldbärare.

Ett trettiotal medlemmer letade sig upp till Brinellvägen 64 på KTH för en inledande måltid med efterföljande informationsstund. Ordföranden Peter Rohlin började med att hälsa alla välkomna och introducerade dagens talare, Joachim Claesson och Monika Ignatowicz, båda från KTH Energiteknik.

Joachim presenterade dels metod för att med en enkel handberäkningsmetod uppskatta kyleffekten som behövs i ett kylbatteri i ett luftbehandlingsaggregat. Sedan introducerades flera gratisverktyg som kan vara användbart i kyltekniska tillämpningar. Presentationerna finns nedan i länkar för er som är intresserade.

Monika presenterade sina senaste rön gällande inverkan av denatureringsmedel på köldbärarers termofysikaliska egenskaper. Hon jämförde sedan ett antal vanligt förekommande alternativ som används på olika marknader, så som Sverige, Finland, Europa och USA.

Fuktig luft och Kylbehov

CoolProp

Köldbärare

Ordförande:
Rikard Planting

Vice Ordförande:
Johnny Andersson

Ordinarie ledamöter:
Göran Gudin
Joachim Claesson
Kenneth Borg
Martin Forsén

Suppleanter:
Anders Bergman
Mats Blomkvist

Revisorer:
Svante Näsström
Johan Eriksson
Hans-Olov Larsson (suppleant)
Mats Schenk (suppleant)

Valnämnd:
Mikael Dagberg (sammankallande)
Mikael Lögdberg
Peter Eriksson (suppleant)

Lokalavdelningens representater i huvudföreningen:
Johnny Andersson (ledamot)
Rikard Planting (ledamot)
Göran Gudin (suppleant)
Joachim Claesson (suppleant)
Martin Forsén (suppleant)
Crister Valtersson (revisor)
Tommy Fröberg (suppleant)
Mikael Dagberg (valnämnd)

Uppdaterad 2021-11-22

Ordförande
Rikard Planting
Telefon: 070 720 85 12
e-post: rikard.planting@caverion.com

Kassör / Hemsideansvarig / Klubbmästare
Göran Gudin
Norrtälje
Telefon: 0702 249 248
e-post: gudin@telia.com

Vice ordförande
Johnny Andersson
Älvsjö
Telefon: 0705 82 33 55
e-post: johnnyandersson111@gmail.com

Sekreterare / Hemsideansvarig
Joachim Claesson
Energiteknik, KTH Stockholm
Telefon: 08-790 74 60
e-post: joachim.claesson@energy.kth.se

Ledamot
Kenneth Borg
Timab, Bandhagen
Telefon: 076 852 25 71
e-post: kenneth@timab.nu

Ledamot
Martin Forsén
NIBE AB
Telefon: 0433-27 34 99
e-post: martin.forsen@nibe.se

Suppleant
Mats Blomkvist
INCERT AB, Stockholm
Telefon: 070 604 13 33
e-post: mats.blomkvist@incert.se

Suppleant
Anders Bergman
NB-konsulter ab, Enebyberg
Telefon: 070 766 10 67
e-post: anders.bergman@nb-konsulter.se

Uppdaterad 2021-11-22