Stockholm

Om KTF Stockholm

Medlemsmöte om “Kyltekniska Installationer”

Kyltekniska Föreningen höll medlemsmöte under temat Kyltekniska Installationer, på KTH – Energiteknik måndagen den 21:e Oktober 2019 Svenska Kyltekniska Föreningen, Stockholmsavdelningen, höll möte med följande presentationer. - Ordförande välkomnar (Peter Rohlin) -...

läs mer

Höstens andra medlemsmöte 2017

Tema Brännbara medier. Nästan 50 st. ur lokalföreningen i Stockholm inom Svenska Kyltekniska Föreningen samlades måndagen den 13:e november på KTH för att delta i medlemsmöte kring Brännbara Köldmedier. Samlingen började med måltid i närliggande lunchrestaurang, sedan...

läs mer

Höstens första medlemsmöte: Kyltekniska hjälpmedel

Höstens första medlemsmöte: Kyltekniska hjälpmedel Kyltekniska Föreningen bjöd in till medlemsmöte under temat Kyltekniska hjälpmedel den 9:e oktober 2017 på KTH Kyltekniska Föreningen bjöd in till höstens första medlemsmöte den 9:e oktober, där Kyllastberäkningar i...

läs mer

Ordförande:
Rikard Planting

Vice Ordförande:
Mikael Dagberg

Ordinarie ledamöter:
Joachim Claesson
Kenneth Borg
Martin Forsén

Suppleanter:
Anders Bergman
Mats Blomkvist

Revisorer:
Roger Wranér
Johan Eriksson
Hans-Olov Larsson (suppleant)
Mats Schenk (suppleant)

Valnämnd:
Mikael Lögdberg (sammankallande)
Peter Eriksson
Anders Hansson (suppleant)

Lokalavdelningens representater i huvudföreningen:
Rikard Planting (ledamot)
Mikael Dagberg (ledamot)
Anders Bergman (suppleant)
Joachim Claesson (suppleant)
Martin Forsén (suppleant)
Rebecca Westberg (revisor)
Tommy Fröberg (suppleant)
Mikael Lögdberg (valnämnd)

Uppdaterad 2024-02-06

Ordförande
Rikard Planting
Telefon: 070 720 85 12
e-post: rikard.planting@caverion.com

Vice ordförande
Mikael Dagberg
Björkvik
Telefon: 0730 51 09 50
e-post: micke.dagberg@hotmail.com

Sekreterare / Hemsideansvarig
Joachim Claesson
Energiteknik, KTH Stockholm
Telefon: 08-790 74 60
e-post: joachim.claesson@energy.kth.se

Ledamot
Kenneth Borg
Timab, Bandhagen
Telefon: 076 852 25 71
e-post: kenneth@timab.nu

Ledamot
Martin Forsén
NIBE AB
Telefon: 0433-27 34 99
e-post: martin.forsen@nibe.se

Suppleant
Mats Blomkvist
INCERT AB, Stockholm
Telefon: 070 604 13 33
e-post: mats.blomkvist@incert.se

Suppleant
Anders Bergman
NB-konsulter AB, Enebyberg
Telefon: 070 766 10 67
e-post: anders.bergman@nb-konsulter.se

Uppdaterad 2024-02-06