Paneldebatt: : Propan som köldmedium i fastigheter och butiker

2023-02-07 | Stockholm

Stockholmsavdelningen inom Svenska Kyltekniska Föreningen inbjuder till medlemsmöte:

Framgången med Propan, drift, energi och miljö samt säkerhet.

Datum: 13/2-23 Tid: 17.00 middag 18.00 start av paneldebatt.
Plats: KTH Stockholm (Brinellvägen 64)
Arrangör: SKF avd. Stockholm
Målgrupp: Aggregattillverkare, entreprenörer, tekniker, konsulter, beställare och slutkunder.
Panelen består av representanter från: Enrad, Nibe och Incert.
Moderator: Anders Ekdahl

Arkiv