Studiebesök Sjölunda Värmpump

2018-10-28 | Malmö

Studiebesök i Malmö på världens största avloppsvärmepump med ammoniak.

I Malmö har världens största avloppvärmepump med ammoniak tagits i drift för att tillvarata värmen ur avloppsvattnet.

För några år sedan identifierade E.ON att man måste tillföra mer värme till fjärrvärmenätet, och hur man måste kunna ställa om värmeproduktionen till att bli koldioxidfri. Utifrån det arbetet fram kom att man kunde utnyttja värmen i det renade avloppsvattnet vid Sjölundaverket i Malmö. Anläggningen är placerad på VA Syds område på Sjölunda i Malmö och består idag av fyra värmepumpar á 10 MW effekt vardera i form av skruvkompressorer. Årlig energiproduktion är beräknad till 200 GWh per år, vilket omfattar cirka åtta procent av fjärrvärmeproduktionen i Malmö. Den totala investeringen är på 190 miljoner kronor. Man räknar med full produktion oktober-april och dellast sommartid.

Vid ett studiebesök arrangerat av Energi och Miljötekniska Föreningens lokalavdelning i Malmö, kommer värmepumpanläggningen att presenteras av Mats Egard, projektledare för värmepumpanläggningen hos E.ON:

Datum och tid:7 november klockan 15.00

Plats: VA Syd, Spillepengsgatan 15, 211 24 Malmö

Antalet deltagare är begränsat

onsdag 7 november 2018
Kl. 15:00

Antalet deltagare är begränsat.

Anmälan görs till

kjell.viden@malmo.se

eller

lars.hansson@bauer-wt.com

Arkiv