Styrelsen kallar till årsmöte, måndag 15 mars, 2021

2021-01-07 | Stockholm

Samling:
Kl. 17:15, måndag 15 mars.

Plats:
Zoom (Digital mötesrum) (inbjudan och länk till mötet se kalendariet eller separat utskickat kallelse via mejl).

Program:
Start: kl. 17:30 Årsmötesförhandlingar i enlighet med §8 i stadgarna.

–        Dagordning (klickbart dokument)
–        Verksamhetsberättelse (klickbart dokument)
–        Ekonomisk redovisning inkl. revisorernas berättelse (klickbart dokument)

Slut: ca kl 18:15

Välkomna!
Styrelsen för Stockholmsavdelningen

Arkiv