Uppdaterad version av Handbok 27

2021-12-23 | Nyheter

Under hösten 2021 har översyn av våra handböcker tagit fart. Först ut är Handbok 27 ”Kylteknikens grunder” som i dagarna har tryckts upp i ny upplaga. Uppdateringar har utförts med hänsyn till ordval i texten, aktuella GWP värden, justering av formler, nya h log p diagram (tack Linde för sponsringen), kompletterat med R744 (koldioxid) mm. Om det mot förmodan finns kvarvarande felaktigheter trots ett noggrant korrekturläsande, så ser jag gärna fram emot en återkoppling till mig. Hur noga man än läser så kan det smyga in sig felaktigheter.

Den nya upplagan finns nu i lager på kansliet och är den vi levererar från och med januari 2022.

Robert Thell

Arkiv