Elsäkerhet Vid Arbete

2023-08-30 | Malmö

Varmt välkomna till medlemsmöte anordnat av
Kyltekniska föreningen i Malmö.

Ort: Malmö, Kylma
När: 19/9 17:00

Tisdagen den 19/9 kl 17:00 kommer Patrik Cronwall på besök för att hålla föreläsning.

TEMA:

Elsäkerhet vid arbete – vad säger regelverket?

·       Innehavarens ansvar och skyldigheter

·       Vad innebär de nya föreskrifterna som trädde i kraft den 1 dec 2022?

·       Varför upphävdes ELSÄK-FS 2006:1?

·       Hur arbetar du egentligen med egenkontrollprogrammet?

·       Har du rätt kunskaper?

·       Vem ska göra den fortlöpande kontrollen och hur ska den utföras?

·       Vad är en Elsäkerhetsplanering?

Anmälan via kalendarium

Varmt välkomna önskar
Styrelsen Malmö avdelningen

Arkiv