Kurser

Gå någon av våra kurser

Säkerhetskurs Naturliga köldmedier

Vår populära teoretiska och praktisk kurs i ”Ammoniaksäkerhet” i uppdaterad version.

En praktisk kurs för dig som kommer i kontakt med de naturliga köldmedierna. Tyngdpunkten är såsom tidigare Ammoniak men vi övar även på hur du skall hantera koldioxid och kolväten (propan) ur ett säkerhetsperspektiv.

Kommande kurstillfällen (samtliga i Helsingborg) är:

24 november 2022 – FULLBELAGD
25 januari 2023
19 april 2023

Kursavgifter

6800 kr exkl. moms. för medlemmar i Svenska Kyltekniska Föreningen

7600 kr exkl. moms. för icke medlemmar.

Med reservation för prisförändringar.

Avgiften inkluderar en kursdag vid Brandorama i Helsingborg, kursdokumentation, skyddskläder, skyddsskor och all nödvändig utrustning vid övningarna. Dessutom ingår kaffe samt lunch.

Anmälan

Föreningens kansli tar emot din anmälan och besvarar eventuella frågor.

Tel: 031-93 05 70
E-post: admin@kyltekniska.se