Medlemsmöte 17 september, 2019

2019-08-13 | Malmö

Välkommen på studiebesök hos Alfa Laval Lund AB
Medlemsmöte 17 september, 2019

Välkommen på studiebesök hos Alfa Laval Lund AB

När: 17 september Kl. 17.00 till ca. 19.00

Var: Alfa Laval Lund AB, Rudeboksvägen 1, Lund

Vi samlas hos Alfa Laval där det bjuds på en lättare förtäring medan Jesper Olsen, Application expert refrigeration, håller en introduktion.

Vi kommer därefter att få produktinformation avseende hellödda, semisvetsade och AlfaNova värmeväxlare.

Besöket avslutas med en fabriksvisning av produktionsanläggningen och Alfa Lavals lokala kyl/värmepumpanläggning med ammoniak som köldmedium.

Varmt välkomna

Styrelsen

Kyltekniska Föreningen, Malmö

Anmälan

Via kalendern (inloggad) eller Epost: robertakesson@gmail.com

Alfa Laval är en svensk leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar för värmeöverföring, separering och flödeshantering. Bolagets produkter ämnar hjälpa kunderna att förbättra prestandan i befintliga system. Alfa Laval återfinns inom samtliga globala regioner och grundades ursprungligen 1883. Idag har bolaget sitt huvudkontor beläget i Lund.

Arkiv