Planeringsmöte KTF Malmö

2023-04-21 | Malmö

Kära Medlemmar.

*Den 12:e maj så kommer Malmö avdelningens styrelse att ha ett planeringsmöte.
Vi återkommer med plats och datum för kommande medlemsmöten.

*Årsstämman den 20:e april för Huvudföreningen/Riks förlades på KTH i Stockholm
34 medlemmar närvarade varav 2 ifrån huvudstyrelsen i Malmö, Mattias Müller och Kurt Fyhn.
Föreläsning om klimatet och visning av kyl laboratorium gjordes.

Arkiv