Tka 05-2 Is-slurry som köldbärare för frystillämpning i livsmedelsbutiker

2021-12-13 | Teknik - köldmedier/arbetsmedier

Tyvärr, men du har inte behörighet att se det här innehållet.

Arkiv