Paneldebatt: 15år (isch) med transkritiska CO2 system

2022-11-28 | Stockholm

Kyltekniska Föreningen (Stockholmsavdelningen) inbjuder till medlemsmöte (traditionsenligt Onsdagsärtor)

Paneldebatt: 15år (isch) med transkritiska CO2 system.

Framgången med co2 system, drift, energi och miljö, men vad kunde vi även gjort bättre.

Datum: 7/12-22 Tid: 17.00 middag 18.00 start av paneldebatt.
Plats: KTH Energiteknik – Brinellvägen 64, Stockholm
Arrangör: SKF avd. Stockholm
Målgrupp: Aggregattillverkare, entreprenörer, tekniker, konsulter, beställare och slutkunder.
Panelen består av representanter från: Advansor, Green & Cool och SCM Frigo.
Moderator: Anders Ekdahl

Välkomna till paneldebatt med högt i takt och där alla frågor är välkomna.

Registrera via kalendariet
https://www.kyltekniska.se/kalendarium/kyltekniska-foreningen-inbjuder-till-medlemsmote-under-temat-paneldebatt-15ar-isch-med-transkritiska-co2-system/

Styrelsen Stockholmsavdelningen

Arkiv